Digitaal Bomen Monument bij Open Monumentendag 2024

Het kunstproject ‘Digitaal Bomen Monument’ van Nicole Spit is in september ook te zien bij de open monumentendagen 2024.

Een aantal scanbare kunstwerken (via de AR app ‘Artivive) uit het project zijn binnen te zien in het ‘Hof van Kijk-Uit’ in Castricum.

Tevens is er op beide open monumentendagen, 14 en 15 september een speciale ‘Digitaal Bomen Monument – wandeling’ om 11:00uur. (deelname is €10,- te boeken via de Digitaal Bomen Monument website. ) Tijdens de boswandeling vertelt Nicole je van alles over het project, laat ze enkele deelnemende bomen en via gelamineerde visuals, achtergrondinformatie over het project zien.

Wandel ook mee!

Digitaal Bomen Monument bij Open Monumentendag 2024

‘Hoe zouden we oude karakteristieke bomen eigenlijk kunnen bewaren? Tijdens de afgelopen jaren merkten veel mensen dat ze behoefte hebben aan energie uit de natuur, bos en bomen om zich heen. Onze bewustwording over de waarde van bomen verandert.

Steeds meer bomen verdwijnen door kap of bosbranden of door een andere kijk op natuurbehoud. Bomen kunnen we helaas niet, zoals bij stenen monumenten, restaureren. Kunnen we monumentale bomen wellicht behouden door ze digitaal op te slaan in Virtual Reality?

Een aantal karakteristieke oude bomen uit de gemeente Castricum of regio, heb ik vastgelegd door ze te scannen en digitaal om te zetten in 3d software.

Per boom is er een digitaal gerenderde fotoprint, met een korte digitale animatielaag, te zien via een gratis app, waarin de boom de ‘hoofdrol’ heeft in zijn digitale droomwereld. Van een viertal bomen een 3d geprint model van de stam van de boom waarin de zaden opgeborgen kunnen worden. In september, tijdens de openmonumentendagen zijn er vier 2d kunstwerken te zien bij het Hof van Kijk-Uit.

Door middel ‘Photogrammetry’ en speciale software, namelijk ‘Blender3d’, heb ik de bomen digitaal in 3d vastlegd. Ze leven als het ware voort, als digitaal monument, in een virtuele droomwereld.

Wil je meer weten over de achtergronden van het kunstproject? Schrijf je in en kom dan 14 of 15 september naar het Hof van Kijk-Uit en wandel mee, dan vertel ik je er van alles over. Maximaal 10 personen per wandeling en Vol=Vol !‘ – tot dan! | Nicole

Digitaal Bomen Monument bij Open Monumentendagen 2024

Kunstfietsroute Castricum 2024 – Nicole Spit & Eveline Mooibroek

Duo-expositie Kunstfietsroute KFR 2024 Mooibroek en Spit
Kunstfietsroute Castricum 2024 met Mooibroek en Spit

Duo-expositie Eveline Mooibroek en Nicole Spit

Dit jaar exposeren Eveline Mooibroek en Nicole Spit weer in een Duo-expositie tijdens de kunstfietsroute Castricum. In het weekend van 1 en 2 juni 2024. Je bent van harte welkom in het atelier van Eveline aan de Pernéstraat 31, entree bij de kunstroutevlag.

‘Toen Eveline Mooibroek en Nicole Spit, elkaar leerden kennen werden ze getroffen door de overeenkomst van hun werk. Eveline en Nicole zijn geïnspireerd door de gecultiveerde en gemanipuleerde omgeving. Ze zijn gefascineerd door de artificiële subwerelden in hun directe omgeving waarbij de simulatie van de natuur langzamerhand reëler is dan de werkelijke natuur.

Hun werk is een reflectie op de samenleving, op ‘la condition humaine’. In hun werk is het leven bevroren en stilgezet op een vervreemdende manier. Ze transformeren en manipuleren uiteenlopende verschijningsvormen van het natuurlijke.

Een terugkerend thema in hun werk is het spanningsveld tussen synthetische, door ingrijpen van de mens gemanipuleerde natuur en de biologisch gegroeide natuur.

In het werk van Nicole en Eveline weten we niet meteen wat we zien.

*** Nicole Spit

Nicole is door nieuwsgierigheid en verwondering over de toestand van het mensdom en de toekomst gedreven. Als speculatief (toekomst-) designer verbeeldt Nicole toekomsten op basis van huidige technologische, wetenschappelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Ze belicht door middel van onderzoek de verschillende facetten van mogelijke toekomstscenario’s.

***Eveline Mooibroek

Waarbij Nicole mogelijke toekomsten vormgeeft, richt Eveline zich vooral op het heden en de haar omringende bestaande wereld. Eveline’s werk gaat over onze waarneming. Over het gevoel niet helemaal gerust of thuis te zijn in de wereld die we hebben geschapen, over het ongemak dat we van binnen allemaal kunnen voelen. Haar werk is een in scène gezette ontmoeting die verwarring creëert over wat we goed of slecht, onschuldig of schuldig, mooi of lelijk vinden.

Locatie:
Pernéstraat 31
1901 AV Castricum

Kunstvorm : Interdisciplinaire beeldende kunst


Ook dit jaar staat in Castricum tijdens het eerste weekend van juni weer de kunst centraal. Er is een kunstfietsroute samengesteld langs ateliers en voor dit weekend ingerichte expositie ruimtes. Meer dan 75 kunstenaars laten hier hun diverse kunstuitingen zien.
Tijdens deze 27e editie is het aanbod weer zeer divers.

Zonnetje, fietsen, kunst, inspiratie en stof tot nadenken. Kom ook kijken!

Tentoonstelling ‘Verteerbaar’ bij Artphy

Kunstenaar Nicole Spit geeft in 6 kunstwerken haar visie op de veldboon van de toekomst. Waarbij stikstofknolletjes, veldboonbloed en toekomstige agricultuur aan bod komen. - Studio Dáárheen

Studio Dáárheen neemt deel aan de groepstentoonstelling ‘Verteerbaar’ bij Artphy.

Kunstenaar en speculatief ontwerper Nicole Spit geeft in 6 kunstwerken haar visie op de veldboon van de toekomst. Te zien zijn, onder andere haar kunstwerken, vervreemdende en spannende objecten, waarbij stikstofknolletjes, ‘veldbonenbloed’ en toekomstige agricultuur aan bod komen.


Deze bijzondere groepstentoonstelling, gewijd aan de eiwittransitie, presenteert nieuwe werken van internationale kunstenaars:
Anna Dumitriu, Ana Kun/Dan Perjovschi, Marc Bijl,
Mitzi Schreuder, Dasha Tsapenko, Nicole Spit, Maro Pebo, Danielle van Vree, Špela Petrič en Domenique Himmelsbach de Vries.

De expositie belooft een unieke ervaring te worden, waarin kunst in relatie met de eiwittransitie centraal staat.

Op 5 augustus was de officiële opening door Tjeerd Jongsma,
directeur van Institute for Sustainable Process Technology en Fascinating.

Tien kunstenaars uit Europa en Zuid-Amerika, meerdere wetenschappers, performances, lezingen en een concert…


Onder de paraplu ‘Verteerbaar’, de naam van deze expositie ontplooit Artphy deze zomer vele activiteiten.

Waar: Kempkebosweg 4 , 9591VG Onstwedde
Wanneer :
De tentoonstelling is bij Artphy vrij te bezoeken op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13:00 tot 17:00uur.

Of op afspraak : info@artphy.nl

Nitrogen fixing root nodule artwork at Artphy. Artist Nicole Spit - Studio Daarheen

Nicole Spit & Eveline Mooibroek duo-tentoonstelling Kunstfietsroute Castricum

Nicole Spit & Eveline Mooibroek duopresentatie bij stop 10 van de Kunstfietsroute Castricum 2023. Op zaterdag 3 en zondag 4 juni in Castricum.

Nicole Spit & Eveline Mooibroek duotentoonstelling bij Kunstfietsroute Castricum 2023

Dit jaar zullen de beide kunstenaars zich gezamenlijk presenteren op de Kunstfietsroute in het atelier van Eveline. Dat levert een interessante ontmoeting op waarin ze op zoek gaan naar de raakvlakken in hun werk, zowel visueel als inhoudelijk.

— Nicole Spit—
‘Nicole Spit is kunstenaar en speculatief (toekomst-) designer. Speculatief design verbeeldt toekomsten op basis van huidige technologische en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen.
Een terugkerend thema in haar werk is het spanningsveld tussen synthetische, door ingrijpen van de mens gemanipuleerde natuur en biologisch gegroeide natuur.
Dat levert vaak vervreemdende en soms bizarre verbeeldingen op.
Zo heeft ze voor haar ‘Digitaal Bomen Monument’ bomen digitaal omgezet in 3d software naar een virtuele wereld en 3d geprint. Ook werkt ze met Artificiële Intelligentie creatie en onderzoekt ze de mogelijkheden van genetische modificatie.
Hoe zou toekomstige natuur er uit kunnen zien?’

— Eveline Mooibroek —
‘Het werk van Eveline Mooibroek gaat over onze waarneming, over de werking van zintuigen en over de schijn en de werkelijkheid. Over het gevoel niet helemaal gerust of thuis te zijn in de wereld die we hebben geschapen. Eveline is geïnspireerd door de gecultiveerde en gemanipuleerde omgeving. In haar werk is het leven bevroren en stilgezet op een vervreemdende manier.
We weten niet meteen wat we zien. Eveline maakt ongemakkelijke en soms ongerijmde kunst. Haar wereld is er één van contrasten en tegenstrijdigheden. De kunstmatige mooiheid, en de schoonheid van het lelijke: ze probeert het tot één beeld samen te brengen.’

Stop 10 van de kunstfietsroute Castricum

Datum :

za 3 en zo 4 juni – 10u/17u

Locatie :
Pernéstraat 31
1901 AV Castricum

Kunstfietsroute Castricum 2023

Te zien tot 1 februari expositie!

Geweest : De Digitaal Bomen Monument expositie is nog tot 1 februari 2023 te zien bij Huize Koningsbosch in Castricum! Zondag 11 december was de opening door wethouder Brouwer van de ‘Digitaal Bomen Monument’ expositie in de grote zaal van Huize Koningsbosch in Castricum.

Gemist? Enkele kunstwerken uit de expositie zijn ook te zien op 3 en 4 juni bij de Kunstfietsroute Castricum 2023.

Digitaal Bomen Monument expositie van kunstenaar Nicole Spit. In Castricum

Er zijn 2d prints te zien van bomen uit Castricum, die door middel van fotogrammetrie en 3d software gedigitaliseerd zijn en in een 3d droomwereld geplaatst zijn. De afbeeldingen kunnen gescand worden met een Augmented Reality app, waarna de afbeelding tot leven komt.

Ook zijn er 3d prints te zien van vier geselecteerde bomen uit Castricum. Twee daarvan, de Kastanjeboom bij Huize Koningsbosch en de Wilg uit de Tuin van Kapitein Rommel, zijn inmiddels al gekapt, maar leven voort in hun digitale wereld.

Het bijbehorende Digitaal Bomen Monument boek is ook te koop bij de Kunstfietsroute Castricum 2023 – stop 10

In mijn kunstproject ‘Digitaal Bomenmonument’ selecteerde ik acht bomen in Castricum, die allemaal een specifieke boomdreiging vertegenwoordigen. Zoals voedselarme grond. verstedelijking, boomziekten, droogte, verzilting. Sommige, zoals de oude kastanjeboom bij Huize Koningsbosch of de oude wilg bij de Tuin van Kapitein Rommel, zijn al gekapt en leven voort in de digitale wereld.

Wij kunnen stenen monumenten restaureren, maar helaas geen oude monumentale bomen. Hoe kunnen we ze behouden, met hun specifieke fenotypische eigenschappen? Is een digitaal arboretum in een metaverse misschien een alternatief?

digitale prints scannen met augmented reality app tijdens de Digitaal Bomen Monument expositie van kunstenaar Nicole Spit. In Castricum

De speciale DigitaalBomenMonument site verhuisd.

Speciale Digitaalbomenmonument website verhuisd binnenkort naar https://digitaalbomenmonument.wordpress.com/

Castricum

De tentoonstelling werd ondersteund door de gemeente Castricum.

Digitaal bomenmonument project 2022

Als kunstproject voor de gemeente Castricum zal Nicole Spit in 2022 een digitaal bomenproject verder onderzoeken en uitwerken.

photogrammetry van een Castricumse boom, onderdeel van het kunstproject 'Digitaal Bomen Monument' door kunstenaar Nicole Spit
photogrammetry van een Castricumse boom

Bomenwaardering

Tijdens de COVID Lock downs merkten veel mensen dat ze behoefte hebben aan energie uit de natuur, bos en bomen om zich heen. Onze bewustwording over de waarde van bomen verandert. Steeds meer bomen verdwijnen door kap of bosbranden of door een andere kijk op natuurbehoud. Daarom wil ik onderzoeken of we monumentale bomen wellicht behouden door ze digitaal op te slaan in Virtual Reality als bomenmonument?

Het plan

Mijn plan is om een aantal karakteristieke oude bomen uit de gemeente Castricum of regio, vast te leggen door ze te scannen en digitaal om te zetten.

Ik wil door middel ‘Photogrammetry’ en speciale software, namelijk ‘Blender3d’, bomen digitaal in 3d vastleggen. Ze leven dan als het ware voort, als digitaal monument, in een virtuele droomwereld.

Per boom zal ik zodoende een digitaal gerenderde fotoprint, een korte digitale film waarin de boom de ‘hoofdrol’ heeft in zijn digitale droomwereld en een 3d geprint model van de stam van de boom met daarin opgeborgen de zaden van de boom, als genetische databank creëren.

Daarna wil ik met deze boomgegevens in december een mooie tentoonstelling inrichten, waarbij ik de mensen uit Castricum en regio, bewust wil maken van de waarde van oude karakteristieke bomen uit hun eigen omgeving, van (verdwijnende) natuur, van nieuwe technieken en  verbondenheid kweken met de natuur in de regio Castricum.

Het proces

Het gehele proces wil ik ook vastleggen en laten zien. Vind je het leuk om te zien hoe en wat er allemaal bij komt kijken? Dan is dat proces is binnenkort te volgen op, onder andere deze site Digitaal Bomen Monument (binnenkort op https://digitaalbomenmonument.wordpress.com/ ) en op mijn instagram @digitaalbomenmonument . Kijk je ook mee?

NB: Ik zoek nog naar samenwerking met partijen die ook belang bij dit project kunnen hebben, wil je samenwerken of zou je (delen van ) de tentoonstelling willen exposeren? Bijvoorbeeld voor (natuur)-educatie, restaurant in het bos, kunstgalerie. Ben jij wellicht een belanghebbende of weet jij iemand die geïnteresseerd zou kunnen zijn in kunstwerken waarbij nieuwe technieken worden gemengd met natuur, mail mij dan op nicole@studiodaarheen.nl

Binnenkort meer…

Expo ‘Oase der Muzen’ in de Tuin van Kapitein Rommel .

De ‘Oase der Muzen’ kunstexpositie is van 6 t/m 10 september met een mooie kunst en landart-expositie en als plek om je op te laden! Verlengd tot en met 25 September!

Op de mooie doorstroom- buitenlocatie in de tuin van Kapitein Rommel met Wellness, kunst klank en gedicht en bijzondere activiteiten op inschrijving. De land-artgroep ‘de Feniks’ (Anja Jonker ,Marije Samuels, Nicole Spit) exposeert door de gehele tuin met bijzondere natuurlijke landart. Suzanne van Reenen maakte tuindichtjes gebaseerd op deze specifieke tuin. In de replica van het historische witte tuinhuis exposeert Nicole Spit ( speculatief conceptdesigner en kunstenaar en vertaald toekomstvisies in kunstobjecten)

expo 'Oase der Muzen' met kunstenaar Nicole Spit van Studio Dáárheen. 6-25 sept Tuin van kapitein Rommel in Castricum
Expo ‘Oase der Muzen’ met Nicole Spit van Studio Dáárheen. 6-25 sept Tuin van kapitein Rommel in Castricum

Digitaal boommonument. Tijdens de COVID lockdowns merkten veel mensen dat ze behoefte hebben aan energie uit de natuur, bos en bomen om zich heen. Steeds meer bomen verdwijnen door kap of bosbranden. Kunnen we monumentale bomen wellicht behouden door ze digitaal op te slaan in virtual reality? Nicole Spit heeft door middel ‘photogrammetry’ en speciale software bomen digitaal in 3d vastgelegd. Ze leven als het ware voort, als digitaal monument, in een virtuele droomwereld.

Boom vastgelegd met photogrammetry door Nicole Spit voor de expo Oase der Muzen in Castricum. Tuin van kapitein Rommel.
Boom vastgelegd door Photogrammetry – Nicole Spit
Digitaal boommonument van kunstenaar Nicole Spit in virtuele droomwereld op expo Oase der Muzen in Castricum in de Tuin van Kapitein Rommel
Digitaal Boommonument in virtuele wereld

Synthetische boomwortel communicator. Bomen kunnen communiceren met elkaar en de ondergrondse wereld via het Wood Wide Web, het mycelium schimmelnetwerk onder de grond. Zouden we via een synthetische boomwortel-communicator met deze ‘gesprekken’ mee kunnen praten, door signaalstoffen te monitoren en toe te voegen?

Synthetic Tree Root Communicator for the Wood Wide Web. Digitaal Bomen Monument - Studio Dáárheen kunstenaar - Nicole Spit , Castricum
Synthetic Tree Root Communicator for the Wood Wide Web.

ZON

Cyanotype sunprints. Nicole Spit heeft de energie uit de natuur ook vertaald in ‘Cyanotype-Sunprints’, waarbij er mysterieuze beelden ontstaan. Cyanoprint is de fotografische techniek waarbij de zon inwerkt op chemicaliën en contactafdrukken van planten achterlaat.

Cyanotype sunprint van kunstenares Nicole Spit op de expo Oase der Muzen in Castricum
Cyanotype sunprint van Nicole Spit

Chloroplast BioTattoo. In een speculatief design kunstproject van Nicole, laat ze zien hoe we wellicht in de toekomst gebruik kunnen maken van fotosynthese van planten, door bladgroenkorrels in de huid te integreren. BioArt.

Bioart. Dier met groene bio fotosynthese tatoeage. NeoBio project door de Nederlandse kunstenaar en speculatief designer Nicole Spit uit Castricum
Dier met groene bio tatoeage waarin energie wordt opgewekt d.m.v. fotosynthese.

Waar te zien? In de Tuin van Kapitein Rommel (ingang schuin tegenover het station) in Castricum, in het witte tuinhuis.

Wanneer? van maandag 6 september t/m zaterdag 25 september 2021. tijden : van 09:30 uur- 16:30uur.

Lezing ‘Speculatief design en bossen’ op VOTE-festival

‘In deze intrigerende lezing neemt designer Nicole Spit je mee naar de wereld van morgen. Speculatief ontwerp verkent plausibele toekomstige ontwerpproducten en scenario’s op basis van huidige ontwikkelingen en bestaande recente wetenschappelijke kennis.’

Speculative design and Forests lecture at Vibe of the Earth festival in ecodorp Bergen. By Nicole Spit of Studio Dáárheen


‘Nicole reflecteert in haar kunst en design vaak op het spanningsveld tussen het maakbare, manipuleerbare en het eigenzinnige karakter van de biologische natuur. Deze keer stelt ze vragen over toekomstige producten in relatie tot onze bossen. Wat als we een ‘Synthetische Boom Wortel Communicator’ zouden kunnen gebruiken om ons met het myceliumnetwerk onder de bossen, het ‘Wood Wide Web’ te bemoeien? Wat als we genetisch gemanipuleerde planten of dieren gebruiken in onze bossen? Moeten we de bodemwereld onder ons ontdekken, zoals de diep zee en de ruimte? Hoe kunnen we bossen en stedenbouw laten samenvloeien?


Speculatief ontwerp kan een grote inspiratie- en discussiestarter zijn voor ontwerpers, bedrijven, studenten, wetenschappers en iedereen die de toekomst beïnvloedt. Dus ook voor jou.’

Waar: ‘Vibe of the Earth- festival’ in ecodorp Bergen (klik op de link ‘voor overige details, ticketinfo, festivalplattegrond, programma)

Wanneer : zaterdag 19 en zondag 20 September 2020

Saturday 19-9 | Boslocatie 2 om 14:30 – 15:30uur
Sunday 20-9 | Boslocatie 1 om 17:00 – 18:00uur
Lecture including Q&A and speculative design ideation workshop afterwards. (Lecture images, in the forest, on analogue A3 posterboards on an easel. )

___________________________________

Some of the other interesting lectures during the ‘Vibe of the Earth festival’ ;

  • ‘Quest for communication with plants through a demonstration of science and art’ by scientist and artist Peter Levich of ‘Future Foundation’.
  • ‘World of trees and our role in it.’ by international tree expert and developer Huib Sneep.
  • Rethinking time by Katya Po
  • Romantic Capitalism by David Theuvenet of 7 Billion Presidents

Meet up ‘Technological Ecology’ with Nicole Spit

Future Based Meet Up Technological Ecology with Dutch Bioartist and speculative designer Nicole Spit at Perdu

‘Technological Ecology is the study of technology’s interactions with other technologies, with organisms and with the environment. Do we need a reinterpretation of ‘ecology’? During this Future Based meetup we will engage in conversation with four experts from various disciplines, who will shed their light on the topic of Technological Ecology; Creating creatures and the Nature of Technology. What should we expect of the next nature that awaits us? ‘

Perdu Kloveniersburgwal 86, 1012 CZ Amsterdam |Date: 25th February 2020|Time: 20- 22:00

Future Based is an interdisciplinary discussion platform rooted in Arnhem. Future Based addresses issues ranging from the natural sciences and philosophy to art, technology, and economics.

Speakers:

Lisa Mandemaker is a social designer with a strategic, contextually aware and critical approach to research and practice. She considers design as a tool for debate and crafts (future) narratives through designed artifacts, using these as a form of storytelling to challenge assumptions, question or excite. Making impactful, topical work and creating strong interventions and conversation starters are key elements to her practice. Her latest projects focus on the possibilities and effects of the implementation of reproductive technologies into our daily life.

Abdelrahman Hassan works as a researcher for the Digital Society School in Amsterdam. He lives on the intersection between software, critical theory, data, and poetry. His interests include memetics, internet geographies, technical utopias/dystopias and depictions of e-governance. His overarching goal is to bridge critical theory with digital practice and to limit accessibility gaps and hurdles to open access to knowledge.

Norbert Peeters studied Archaeology and Philosophy at Leiden University. Together with the philosopher Th.C.W. Oudemans he wrote Plantaardig: vegetatieve filosofie (2014) and in 2016 his debut Botanische revolutie: de plantenleer van Charles Darwin appeared. Currently he works as a writer, public speaker, PhD-student in Philosophy, and he organizes public lectures for Leiden University.

Nicole Spit, worked after her graduation as a product designer for several years. Subsequently she started Studio Dáárheen (‘that way’), whereby trendsignals, technological developments and shifts of values in society are translated in to specific product advise. During her research she became fascinated by the recent developments in biotechnology and the possibilities of the manageable and artificially manipulated nature. As a designer she had to express her imaginative ideas into tangible designs. In these speculative designs she provides ideas and creates objects, which can contribute to provoke thoughts and answers in controversial discussions of the present and the future.’

Photo: Amy Shamblen via Unsplash/Tag Hartman-Simkins