Kunstfietsroute Castricum 2024 met Mooibroek en Spit

Duo-expositie Eveline Mooibroek en Nicole Spit

Dit jaar exposeren Eveline Mooibroek en Nicole Spit weer in een Duo-expositie tijdens de kunstfietsroute Castricum. In het weekend van 1 en 2 juni 2024. Je bent van harte welkom in het atelier van Eveline aan de Pernéstraat 31, entree bij de kunstroutevlag.

‘Toen Eveline Mooibroek en Nicole Spit, elkaar leerden kennen werden ze getroffen door de overeenkomst van hun werk. Eveline en Nicole zijn geïnspireerd door de gecultiveerde en gemanipuleerde omgeving. Ze zijn gefascineerd door de artificiële subwerelden in hun directe omgeving waarbij de simulatie van de natuur langzamerhand reëler is dan de werkelijke natuur.

Hun werk is een reflectie op de samenleving, op ‘la condition humaine’. In hun werk is het leven bevroren en stilgezet op een vervreemdende manier. Ze transformeren en manipuleren uiteenlopende verschijningsvormen van het natuurlijke.

Een terugkerend thema in hun werk is het spanningsveld tussen synthetische, door ingrijpen van de mens gemanipuleerde natuur en de biologisch gegroeide natuur.

In het werk van Nicole en Eveline weten we niet meteen wat we zien.

*** Nicole Spit

Nicole is door nieuwsgierigheid en verwondering over de toestand van het mensdom en de toekomst gedreven. Als speculatief (toekomst-) designer verbeeldt Nicole toekomsten op basis van huidige technologische, wetenschappelijke en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen. Ze belicht door middel van onderzoek de verschillende facetten van mogelijke toekomstscenario’s.

***Eveline Mooibroek

Waarbij Nicole mogelijke toekomsten vormgeeft, richt Eveline zich vooral op het heden en de haar omringende bestaande wereld. Eveline’s werk gaat over onze waarneming. Over het gevoel niet helemaal gerust of thuis te zijn in de wereld die we hebben geschapen, over het ongemak dat we van binnen allemaal kunnen voelen. Haar werk is een in scène gezette ontmoeting die verwarring creëert over wat we goed of slecht, onschuldig of schuldig, mooi of lelijk vinden.

Locatie:
Pernéstraat 31
1901 AV Castricum

Kunstvorm : Interdisciplinaire beeldende kunst


Ook dit jaar staat in Castricum tijdens het eerste weekend van juni weer de kunst centraal. Er is een kunstfietsroute samengesteld langs ateliers en voor dit weekend ingerichte expositie ruimtes. Meer dan 75 kunstenaars laten hier hun diverse kunstuitingen zien.
Tijdens deze 27e editie is het aanbod weer zeer divers.

Zonnetje, fietsen, kunst, inspiratie en stof tot nadenken. Kom ook kijken!

Kunstfietsroute Castricum 2024 – Nicole Spit & Eveline Mooibroek